Samenvatting: «Le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution en droit de la sécurité sociale. Balises et perspectives.»

2022-11-04T11:59:34+01:004 november 2022|Culturele rechten, Economische rechten, Menselijke waardigheid, Sociale rechten, Voorpagina|

Op basis van de rechtspraktijk van de auteurs is de bijdrage gewijd aan de contouren van de standstill-verplichting die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet in het contentieux van de sociale zekerheid. [...]

Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

2022-11-04T11:44:44+01:001 augustus 2022|Familie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid|

1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

2022-11-04T11:53:59+01:001 augustus 2022|Menselijke waardigheid, Recht op wonen|

Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

Go to Top