Artikel 23 van de Grondwet draagt de bevoegde wetgevers op de economische, sociale en culturele rechten te waarborgen. De vraag is of deze wetgevers deze taak grotendeels kunnen delegeren aan de uitvoerende macht (d.w.z. de regering), of dat zij de meest essentiële aspecten zelf moeten regelen.

Lees het volledige artikel in de oorspronkelijke taal: