De zaak had betrekking op de rechtmatigheid van de beslissing om de verzoeker in hechtenis te nemen en op vermeende schendingen van de procedure die tot zijn hechtenis hebben geleid.

Lees het artikel in een andere taal :