Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent een interessante uitspraak gedaan over de sociale bijstand toegekend aan illegaal verblijvende vreemdelingen. In het verlengde van het arrest Abdida (C-562/13) oordeelde het Hof dat een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land die de ouder is van een eveneens illegaal verblijvend ernstig ziek volwassen kind dat volledig afhankelijk is van zijn of haar ouder, een beroep met een schorsende werking van rechtswege moet instellen tegen het terugkeerbesluit dat tegen hem of haar is genomen.

Lees de samenvatting in een andere taal :