Op donderdag 8 december 2022 vond aan de Universiteit Antwerpen een belangrijke studienamiddag plaats onder de titel “De strijd tegen armoede: juridische perspectieven.” Deze bijzondere academische gelegenheid resulteerde in de publicatie van een verslagboek, dat beschikbaar is via Intersentia op de volgende link: Link naar het verslagboek.

De aankondiging van deze studienamiddag benadrukte de actuele realiteit dat maar liefst 12,7% van de Belgische bevolking wordt geclassificeerd als een risicogroep voor monetaire armoede. Mensen die zich in deze precaire situatie bevinden, ervaren een veelvoud aan uitdagingen, waaronder sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële hindernissen, die uiteindelijk leiden tot sociale uitsluiting. Verscheidene rapporten en verslagen hebben bovendien aangetoond dat mensen in armoede moeite hebben om toegang te krijgen tot het rechtssysteem.

Tijdens deze bijzondere studienamiddag werden armoedevraagstukken belicht vanuit diverse juridische perspectieven. De focus lag met name op kwesties zoals de juridische eerstelijnsbijstand, de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het standstillbeginsel en het recht op toegang tot de rechter. Daarnaast werden armoedekwesties geanalyseerd vanuit zowel het perspectief van het burgerlijk procesrecht als het straf(proces)recht. Ten slotte onderzocht men de rol van onderwijs als middel tot maatschappelijke integratie.

Het verslagboek omvat echter niet de conclusies die Bernard Hubeau heeft geformuleerd naar aanleiding van deze studienamiddag. U vindt deze conclusies in de bijgevoegde bijlage. We hopen dat dit u zal aanmoedigen om het boek te raadplegen en diepgaand inzicht te krijgen in dit belangrijke onderwerp.

Dit commentaar is alleen beschikbaar in het Nerderlands :