De sociale huisvestingsmaatschappij (WoninGent) en de provincie zijn eigenaars van een gebouwencomplex en een klooster waarin een tijdlang sociale woongelegenheden werden verhuurd. De panden voldoen niet langer aan de woningkwaliteitsnormen en staan intussen leeg. De eigenaars wensen de panden te verkopen. Activisten, geruggesteund door een aantal verenigingen die zich inzetten voor de sociaal-zwakkere burgers, bezetten de panden uit beleidsmatige overtuigingen. Zij streven een sociaal woonbeleid na en verzetten zich tegen de vermarkting van de vastgoedsector. Zij eisen gratis huisvesting in de leegstaande panden tot wanneer daaraan een nieuwe bestemming wordt gegeven. De eigenaars eisen de veroordeling van de bezetters tot het ontruimen van de gebouwen.

Lees de samenvatting in een andere taal :