In een persbericht van 29 augustus 2023 heeft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) haar beslissing bekendgemaakt om de opvangplaatsen te reserveren voor gezinnen met kinderen en om alleenstaande mannen die asiel hebben aangevraagd tijdelijk uit te sluiten van de opvang waarin de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen voorziet.

Lees de samenvatting in een andere taal: