De rechtbank van eerste aanleg spreekt twee beklaagden vrij die door het arbeidsauditoraat waren beschuldigd van het ongerechtvaardigd bekomen van sociale uitkeringen, met bewijsmateriaal afkomstig van een “sociaal onderzoek” bestaande uit observaties, een huisbezoek en een confrontatiegesprek.

Lees de samenvatting in een andere taal: