Deze zaak gaat over het niet nakomen door de huurder van de huurgelden (725€ per maand) die hij verschuldigd is aan de eigenaar/verhuurder van het appartement. Deze laatste vordert de betaling van de huurachterstallen vermeerderd met een wederhuringsvergoeding, en de ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst.

Lees de samenvatting in een andere taal :