In het voorjaar van 2017 berichtten de media uitgebreid over een geval waarin een bewoonde woning in Gent werd gekraakt. Dit geval was vervolgens de concrete aanleiding om versneld een wettelijk kader rond kraken uit te werken, hetgeen resulteerde in de Krakerswet van 18 oktober 2017. Kraken werd een misdrijf en de rechtsfiguur van de strafrechtelijke ontruiming werd ingevoerd. Ook werd een specifieke ontruimingsprocedure voor de vrederechter uitgewerkt. Op de wet werd veel kritiek geuit, hetgeen leidde tot een beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof. In een arrest van 12 maart 2020 ging de Krakerswet gedeeltelijk op de schop (vernietiging van het strafrechtelijk ontruimingsbevel en een dubbele verplichte interpretatie). Inmiddels werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om te remediëren aan de vernietiging door het Grondwettelijk Hof.

Lees het commentaar in een andere taal : Dit commentaar is alleen beschikbaar in het Nederlands.