WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, werd door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 7 januari 2020 strafrechtelijk veroordeeld voor het verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – woningen die niet voldeden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (thans artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen).

Lees de samenvatting in een andere taal :