In een arrest van 18 januari 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet ongrondwettelijk is dat de Vlaamse Wooncode van 2021 de toewijzing en het behoud van een sociale woning tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst afhankelijk maakt van het vervullen van de door de Vlaamse Regering bepaalde eigendomsvoorwaarden.

Lees de samenvatting in een andere taal :