De Belgische werkloosheidsregeling voorziet in integratie-uitkeringen die werkloze jongeren krijgen op basis van hun studies en dus zonder dat ze hebben gewerkt of sociale bijdragen hebben betaald. Tot 2011 werden deze uitkeringen, toen nog wachtuitkeringen genoemd, net als de gewone werkloosheidsuitkeringen in België, uitbetaald zonder andere termijnbepaling dan die welke voortvloeit uit de verplichting om werk te zoeken en mits aan verschillende verplichtingen in dat verband te voldoen, de zogenaamde activering van de werkloosheidsuitkeringen. Ze werden dus betaald aan werklozen die in de loop der jaren ouder werden. Dit stelsel kwam tegemoet aan mensen die nooit voltijds hadden gewerkt, omdat in hun sector over het algemeen deeltijds wordt gewerkt.

Lees de samenvatting in een andere taal :