Kan een gemeente de opening van een vondelingenschuif verbieden? Rechtsbescherming van de vzw’s tot bestrijding van de armoede, bestuurlijke politie en hoorplicht.

De verzoekende vzw, die tot statutair doel heeft tegen de “armoedeproblematiek” op te komen, te ijveren voor de integratie van mensen in armoede in de maatschappij, hen steun te bieden en “spreekbuis te zijn voor de armoedeproblematiek naar de overheid toe”, wil in Evere een vondelingenluik inrichten “om radeloze moeders een kans te geven om hun kind een anonieme en veilige thuis te geven”. De burgemeester van Evere maakt evenwel gebruik van zijn bevoegdheid inzake algemene bestuurlijke politie om de opening van de vondelingenschuif te verbieden. De burgemeester geeft daarvoor twee redenen op: (i) de burgemeester beschikt over onvoldoende garanties voor de veiligheid en gezondheid van pasgeboren baby’s en (ii) het achterlaten van kinderen is een strafbaar feit (artikel 423, lid 1, van het Strafwetboek) en hij/zij die openlijk aanzet tot het plegen van dit misdrijf wordt als dader van het wanbedrijf gestraft (artikel 66 van het Strafwetboek).

Lees de samenvatting in een andere taal :