De vzw « Samenlevingsopbouw Antwerpen stad », de vzw « Vlaams Huurdersplatform », de vzw « Uit De Marge », de vzw « ATD Vierde Wereld Vlaanderen », de vzw « Liga voor Mensenrechten », de vzw « Welzijnszorg », de vzw « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen » en de vzw « CAW Groep » hebben bij het Grondwettelijk Hof een beroep ingediend tot vernietiging van sommige bepalingen van het decreet van 9 juli 2021 van het Vlaams Gewest « houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen ».

Lees de samenvatting in een andere taal: