Tegen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 juni 2022 wordt door verschillende organisaties een beroep tot vernietiging ingesteld. Het decreet voert nieuwe regels in over het vormingspakket Nederlands tweede taal (NT2) van het inburgeringstraject.

Lees de samenvatting in een andere taal: