Één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN bestaat erin het percentage mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden dat lijdt onder een of andere vorm van armoede, zoals gedefinieerd door elk land, minstens te halveren, en extreme armoede (momenteel gedefinieerd als leven met minder dan 1,90 dollar per dag) volledig uit te roeien tegen 2030. In België liep in 2022 13,2% van de bevolking een armoederisico op basis van inkomen en leed 5,8% aan ernstige materiële en sociale ontbering.

Met nog enkele maanden te gaan voor de volgende verkiezingen in België, leek het ons nuttig om enerzijds een blik te werpen op het beleid dat in ons land werd gevoerd tijdens de regeerperiode die ten einde loopt om deze doelstellingen te bereiken, en anderzijds de doelstellingen op te sommen die zijn opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen die in juni aan deze verkiezingen zullen deelnemen. In dit nummer geef ik een overzicht van het beleid dat onze verschillende regeringen en parlementen sinds 2019 hebben gevoerd, op basis van gegevens die tot 15 december 2023 beschikbaar zijn op hun respectieve websites. In het volgende nummer bekijk ik de prioriteiten die de Franstalige partijen in hun verkiezingsprogramma’s hebben aangekondigd voor de strijd tegen armoede. (En een warm welkom voor een Nederlandstalige lezer die de programma’s voor het noorden van het land wil onderzoeken).

Lees het volledige cursiefje in de oorspronkelijke taal: