De heer A. is afkomstig uit Gaza. In 2021 dient hij een aanvraag in tot het bekomen van internationale bescherming. Er volgen enkele procedurele kwesties, maar de man wacht nog steeds op een beslissing over internationale bescherming. Intussen verblijft hij in de opvangstructuur van Fedasil te Gent.

Lees de samenvatting in een andere taal :