De elektriciteitsleverancier vordert de betaling van een openstaand saldo voor de levering van elektriciteit en de ontbinding van het bestaande elektriciteitscontract met toestemming tot afsluiting door de netbeheerder wegens wanbetaling van zijn afnemer. De vrederechter beslist in afwezigheid van de afnemer.

Lees de samenvatting in een andere taal :