Deze bijdrage belicht de gevolgen van de dematerialisatie van particuliere diensten voor burgers. Er wordt in het bijzonder gekeken naar de digitalisering van bankdiensten (met het verdwijnen van filialen, geldautomaten en contante betalingen) en de afhankelijkheid van smartphones, die met name door commerciële bedrijven wordt geïnitieerd. In deze context kijkt deze tekst naar de potentiële ongelijkheden die voortvloeien uit de digitalisering van diensten en de discriminatie die kan ontstaan voor mensen die niet digitaal kunnen of willen optreden om toegang te krijgen tot bepaalde goederen of diensten.

Lees het commentaar in de oorspronkelijke taal: