Persbericht vrederechters

Wij publiceren het persbericht dat het Koninklijk Verbond van de vrede en politierechters – Union royale des juges de paix et de police heeft opgesteld, met als titel: “ARMOEDEBESTRIJDING schuldcentralisatie en minnelijke schikkingLutte contre la pauvreté. Centralisation des dettes et procédure de conciliation”. Dit persbericht is op 1 april 2021 gepubliceerd.

De lezers van ons tijdschrift zullen ongetwijfeld de bezorgdheid “over de manier waarop personen met schulden worden behandeld door hun schuldeisers en hun gerechtsdeurwaarders die individueel optreden” van deze magistraten delen.

De verdienste van dit initiatief is dat ook concrete alternatieven die onmiddellijk kunnen bijdragen tot de bestrijding van deze situatie worden voorgesteld.