Schrijfstijl

De auteurs houden er rekening mee dat het lezerspubliek van het tijdschrift niet alleen uit juristen bestaat, maar ook uit niet-juristen (cf. charter). Hierdoor worden soms complexe juridische vraagstukken op een eenvoudige, duidelijke en ondubbelzinnige manier uitgelegd.

Talen

Doctrinale bijdragen worden in het Frans of Nederlands gepubliceerd. Uitzonderlijk kunnen publicaties in het Duits of Engels worden opgenomen.

Formaat

Artikelen worden getypt in Times New Roman, 12, enkele regelafstand.

Nummering

Elk nieuw idee wordt geïntroduceerd door een nieuw nummer.

Structuur om te volgen

De auteurs volgen nauwgezet de volgende structuur:

I – [titel]

Sectie 1 – [titel]

§ 1 – [titel]

A) [titel]

i) [titel]

Voetnoten

De nummering van de voetnoten is continu.

Lengte

Auteurs bepalen in overleg met de redactie de lengte van hun bijdrage.

Auteursrechten

Auteurs worden niet vergoed. Auteurs aanvaarden de online publicatie, exclusief en gratis, op de website van het tijdschrift (https://rechtarmoede.be/).

Peer review

Bijdragen worden onderworpen aan een peer review door leden van de redactie of, desgevallend, door een externe deskundige.

Communicatie met de redactie

De manuscripten worden per e-mail verzonden in een Word-bestand ter attentie van mevrouw Marie-Françoise Rigaux (mfr.rigaux@gmail.com), mevrouw Michèle Belmessieri (mibe@const-court.be) en mevrouw Marie Spasiano (marie.spasiano@gmail.com).