Bericht van de speciale VN-rapporteur aan de Franse regering

De speciale VN-rapporteur inzake behoorlijke huisvesting als onderdeel van het recht op een toereikende levensstandaard, en inzake het recht op non-discriminatie in dit verband, en de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten hebben de Franse regering aangesproken op een wetsvoorstel ter bescherming van huisvesting tegen illegale bewoning.

De Rapporteurs zijn met name bezorgd dat dit wetsvoorstel zou kunnen leiden tot de criminalisering van bepaalde personen in precaire situaties.

Lees het bericht van de speciale VN-rapporteur

Lees het artikel verschenen in Le Monde van 4 april 2023