Door het Comité aangenomen standpunten in het kader van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten over mededeling nr. 61/2018

Op 5 oktober 2018 werd bij het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties een “mededeling” ingediend tegen België wegens schending van artikel 11, §1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Dit artikel garandeert “het recht van eenieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, met inbegrip van […] passende huisvesting, en op de voortdurende verbetering van de levensomstandigheden”. Dit artikel bepaalt verder dat de Staten die partij zijn passende maatregelen dienen te nemen om de verwezenlijking van dit recht te waarborgen.

Lees de publicatie van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties

Lees het commentaar van Valérie Eloy