Enquête Nationale Bank van België

Naar aanleiding van een enquête over het spaargedrag van de huishoudens tijdens en na de COVID-19-crisis, leert de NBB dat de COVID-19-inkomensschok asymmetrisch was en vooral de al kwetsbaardere gezinnen trof:

De pandemiegerelateerde inkomensverliezen bleken het grootst voor de werkende bevolking, met name voor zelfstandigen, tijdelijk werklozen en jobstudenten. De huishoudens met de laagste inkomens werden daarbij het hardst geraakt, wellicht omdat een relatief groter aandeel van hen getroffen werd door tijdelijke werkloosheid”.