Carte blanche van Olivier De Schutter

Op 19 juni nam de Internationale Arbeidsconferentie –het hoogste orgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie, die regeringen, werkgevers en werknemers verenigt– een resolutie aan waarin de IAO wordt opgeroepen om “discussies op gang te brengen over concrete voorstellen voor de oprichting van een nieuw internationaal financieel mechanisme, zoals een wereldwijd fonds voor sociale bescherming, dat de inspanningen zou kunnen aanvullen en ondersteunen om nationale middelen te mobiliseren om universele sociale bescherming te bereiken, en deel te nemen aan deze discussies” (§21, c)). De stemming voor deze resolutie bekroont een inspanning die bijna tien jaar geleden is ingezet. Het was echter de economische en sociale crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie die deze vooruitgang mogelijk maakte. In deze vrije tribune worden de uitdagingen vastgesteld.

Werkrapport lezen