Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders: over het recht op privacy en de verhaalbaarheid van de kosten

2023-03-01T14:00:09+01:003 november 2021|Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter te 3de Kanton Antwerpen van 5 december 2019 betreft een betwisting van een sociale wooneenheid die door een sociale huisvestingsinstantie aan een persoon werd toegewezen, hoewel die eigenaar was van een woning in het buitenland. [...]

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

2023-03-01T14:29:46+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Go to Top